ෂෙන්සෙන් Yikoo TechnologyCo., Ltd මෝටර් රථ DVR පටිගත කිරීම, කාර් කළු පෙට්ටිය, ඉන්ටර්කොම්, පියවර කැමරාව සහ එළිමහන් ක්රීඩා සඳහා කැමරා, සියලු වර්ගවල වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ. අපි මෝටර් රථ DVR සහ specializedin නිෂ්පාදනය සහ අලෙවි නව ආකාරයේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. නිර්මාණය හා කලා ශිල්ප, පිරිපුන් ඇති හැකියාව, අච්චු තැනීම සහ ප්ලාස්ටික් ඉන්ෙජක්ෂන් අපගේ සුවිශේෂී වාසි වේ.

වැඩිදුර කියවන්න
දැක්ම සියලු
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!